ล้างพิษตับด้วยน้ำอัลคาไลน์
“แอนตี้”…เหตุแห่งความเสื่อม
Show all

น้ำอัลคาไลน์มีประโยชน์ต่อนักกีฬาอย่างไร


ผลดีที่ได้รับจาการดื่มน้ำด่างประการ คือ การเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดให้สูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรง และความทนทานให้แก่กล้ามเนื้อ
ของเรา ทำให้เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ ได้รับออกซิเจนในปริมาณสูง
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นร่างกายของคนเรามักจะได้รับน้ำในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย รวมทั้งนักกีฬาด้วย ทั้งนี้เพราะนักกีฬาต้องมีการควบคุมอาหาร ถ้าหากร่างกายได้รับน้ำเพียงพอตามความต้องการก็ย่อมส่งผลให้การตอบสนองทางร่างกายต่อกิจกรรมต่างๆ ดีขึ้นตามไปด้วย ร่างกายของนักกีฬาต้องผ่านการฝึกฝนและการแข่งขันที่ยากลำบาก ย่อมก่อให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ การได้รับน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ผลจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนักกีฬา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 (พ.ศ. 2483) พบว่า ภาวะการขาดน้ำ (Dehydration) เพียงเล็กน้อย ก็ส่งผลทำให้การฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพลดน้อยลง ปัจจุบันนี้นักกีฬาส่วนใหญ่มีการบริโภคอาหารควบคุมน้ำหนักจากทางประเทศตะวันตก จึงน่าจะได้รับเกลือในปริมาณที่มากพอแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะได้รับการทดแทนเกลือให้แก่ร่างกายหากออกกำลังกายน้อยกว่า 2 ชั่วโมง เมื่อมีการออกกำลังกายร่างกายจะสร้างกรดแล็กทิก (Lactic Acid) ซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ (Organic Acid) ชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าหากดื่มน้ำที่มีค่า pH สูง ก็จะช่วยปรับสมดุลย์ให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางมากกว่าที่จะเป็นกรดได้

อย่างที่ทราบกันว่า น้ำด่างมีคุณสมบัติช่วยขจัดอนุมูลอิสระ อีกทั้งเป็นตัวเร่งการดูดซึมออกซิเจนภายในร่างกาย กลุ่มโมเลกุลของน้ำด่างซึ่งมีขนาดเล็กกว่าโมเลกุลของน้ำทั่วๆไป สามารถแทรกซึมเข้าสู่อวัยวะต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จึงส่งผลให้ร่างกายไม่กลับไปสู่ภาวะขาดน้ำ ได้เป็นอย่างดี

ดร. ปีเตอร์ คอปโค้ (Dr. Peter Kopko) ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ จากกรุงวอชิงตัน แนะนำให้นักกีฬาดื่มน้ำ 13-20 ออนซ์ (384-591 ซีซี) หรือประมาณ 2-3 แก้ว ก่อนการออกกำลังกายประมาณ 2 ชั่วโมง และ 5-10 ออนซ์ (ประมาณ 1-2 แก้ว) ทุกๆ 15-20 นาที ระหว่างการออกกำลังกาย ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่ดื่มขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัว ด้วยเช่นกัน

 

ที่มา : http://drinkingalkalinewater.com