คาไว เลียวนาร์ด นักบาสฯNBA แนะดื่มน้ำอัลคาไลน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเล่นระดับอาชีพ
น้ำอัลคาไลน์มีประโยชน์ต่อนักกีฬาอย่างไร
Show all

ล้างพิษตับด้วยน้ำอัลคาไลน์

ตับเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกายมนุษย์ มีหน้าที่สำคัญในการสร้างน้ำดี ซึ่งออกมาในลำไส้ ช่วยในกระบวนการย่อยและดูดซึมอาหารประเภทไขมัน เก็บเอากลูโคสไปสะสมไว้ในเซลล์ตับ ในสภาพของไกลโคเจน และจะเปลี่ยนเป็นโคเจนกลับออกมาเป็นกลูโคสในกรณีที่ร่างกายต้องการใช้ได้ทันที และยังเป็นที่สะสมของวิตามินเอ ดี และวิตามินบี12 อีกด้วย นอกจากนี้ตับ ยังมีหน้าที่ในการกำจัดสารพิษที่ลำไส้ดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดด้วย เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายผ่านตับ ตับจะมีหน้าที่ทำลายสารพิษเหล่านั้น แต่ในกรณีที่ตับไม่สามารถทำลายสารพิษเหล่านั้นได้ สารพิษเหล่านั้นก็จะไปทำลายตับแทน เช่นแอลกอฮอล์ คาร์บอนเตตราคลอไรด์ และคลอโรฟอร์ม เป็นต้น ถ้าเซลล์ตับถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพไปจะมีผลเสียต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามีเซลล์ตับที่ดีจะเหลืออยู่เพียงร้อยละ10-15 แต่ตับก็ยังสามารถทำหน้าที่ต่างๆ ของตนเองที่จะประคับประคองชีวิตของคนเราต่อไปได้

ทำไมต้องล้างพิษตับ

สภาพการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ร่างกายของเราสัมผัสกับสารพิษต่างๆ มากมายที่มากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา อากาศ มลพิษ สารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหาร น้ำดื่ม สารกำจัดศัตรูพืช อีกทั้งสารอื่นๆ ที่สะสมมากขึ้นๆ ในร่างกายคนเราตลอดเวลา ซึ่งอวัยวะที่ทำหน้าที่หนักที่สุดในการทำลายสารพิษเหล่านั้นก็คือ ตับ ดังนั้น ตับของคนเราจะทำงานอยู่ตลอดเวลา และเป็นอวัยวะหนึ่งที่ไม่เคยพักเลย เช่นเดียวกับ หัวใจ และปอด อีกทั้งยังเป็นโรงงานผลิตน้ำดี โรงกำจัดสารพิษ และแหล่งสะสมทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่น ไขมันอีกด้วย เมื่อตับกำจัดสารพิษจากสิ่งที่เรากินเข้าไป กากหรือขยะของสารพิษเหล่านั้นจะถูกขับออกจากตับได้ 2 วิธี คือ ถ้าเป็นสารพิษที่ละลายน้ำได้จะถูกกำจัดออกทางไตในรูปของปัสสาวะ และถ้าเป็นสารพิษที่ไม่ละลายในน้ำ ตับจะอาศัยน้ำดีนำไปทิ้งที่ลำไส้เล็กกลายเป็นอุจจาระต่อไป และขยะหรือสารพิษที่กำจัดไม่ได้นั้นก็จะสะสมอยู่ในตับ เมื่อสะสมไว้เป็นเวลานานๆ ร่างกายก็จะเกิดสภาวะเสียสมดุล ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ ร่างกายก็จะยิ่งสูญเสียความสามารถในการกำจัดสารพิษหรือของเสียออกจากร่างกายตามธรรมชาติ และนั่นยิ่งทำให้อวัยวะต่างๆ อ่อนแอลงไปเรื่อยๆ จากสารพิษที่เป็นอันตรายสะสมอยู่ในร่างกายนั้น ทุกวันนี้หากร่างกายของเรามีโภชนาการที่เหมาะสมในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้มีสุขภาพดี และถ้าอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกำจัดและล้างสารพิษทำงานอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด นั่นหมายถึงร่างกายจะกำจัดสารพิษที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการกำจัดของเสีย ดังนั้น การล้างพิษตับจึงมีความจำเป็นเพื่อให้ร่างกายสามารถกลับมาฟื้นฟู และสามารถกำจัดหรือทำลายสารพิษให้กับร่างกายได้ในระดับที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด