เติมน้ำที่มีประโยชน์ให้กับร่างกาย ด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์
Share: facebook_share เติมน้ำที่มีประโยชน์ให้กับร่างกาย ด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์ line_share เติมน้ำที่มีประโยชน์ให้กับร่างกาย ด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์ twitter_share เติมน้ำที่มีประโยชน์ให้กับร่างกาย ด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์ messenger_share เติมน้ำที่มีประโยชน์ให้กับร่างกาย ด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์

เติมน้ำที่มีประโยชน์ให้กับร่างกาย ด้วย น้ำดื่มอัลคาไลน์


เราทุกคน ควรดื่มน้ำ อย่างสม่ำเสมอ เพราะ ร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วยน้ำ ประมาณ 60% และ น้ำ มีบทบาทสำคัญ ในการรักษา การทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้น ยิ่งดื่มน้ำ ที่เหมาะสม ก็ยิ่งช่วยในการ ดูดซึมของร่างกาย มากขึ้น จึงควรดื่ม น้ำดื่มอัลคาไลน์ (Alkaline Water Drink) ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า น้ำดื่มทั่วไป

            แม้ว่ามนุษย์ จะไม่ใช่สัตว์น้ำ ที่ขาดน้ำไม่ได้ แต่น้ำ ก็เป็นสิ่งสำคัญ ในการดำรงชีวิต ตัวอย่างเช่น กฎแห่ง 3 ของขีดจำกัด ของร่างกาย ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์สามารถ ขาดอาหารได้ 3 อาทิตย์ แต่ มนุษย์ไม่สามารถ ขาดน้ำ ได้เกิน 3 วัน เพราะ ร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วยน้ำ ประมาณ 60% และ น้ำมีบทบาทสำคัญ ในการรักษา การทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย และ ต่อไปนี้ คือ สาเหตุสำคัญ ที่ทำไมน้ำถึงจำเป็นต่อร่างกาย และ ทำไมเราควรดื่มน้ำ ให้เป็นประจำ

 • การขนส่งสารอาหาร และ ของเสีย

น้ำ ทำหน้าที่เป็น สื่อกลางในการ ขนส่งสารอาหาร ที่จำเป็น เช่น วิตามิน , แร่ธาตุ และ กลูโคส ไปทั่วร่างกาย นอกจากนี้ ยังช่วยกำจัด ของเสีย เช่น ยูเรีย และ คาร์บอนไดออกไซด์ ออกทาง ปัสสาวะ และ เหงื่อ

 • การควบคุม อุณหภูมิ

น้ำ มีความจุ ความร้อนสูง ซึ่งหมายความว่า สามารถดูดซับ และ ปล่อยความร้อนได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยน อุณหภูมิของตัวมันเอง อย่างมีนัยสำคัญ คุณสมบัตินี้ ช่วยควบคุม อุณหภูมิของร่างกาย ช่วยป้องกัน ความร้อนสูงเกินไป หรือ ความเย็นมากเกินไป

 • การทำงาน ของเซลล์

น้ำ มีส่วนร่วมใน ปฏิกิริยาทาง ชีวเคมีมากมาย ภายในเซลล์ ทำหน้าที่เป็น ตัวทำละลาย ช่วยให้ โมเลกุลสามารถ ละลาย และ ทำปฏิกิริยา ซึ่งกันและกัน อำนวยความสะดวก ในกระบวนการ เมตาบอลิซึมต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อ การทำงานของเซลล์

 • การทำงานของอวัยวะ

น้ำ เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการทำงาน ที่เหมาะสมของ อวัยวะ และ เนื้อเยื่อ อวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ , ปอด , ไต และ สมอง ต้องการน้ำ ที่เพียงพอ เพื่อให้ทำงาน ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ การขาดน้ำ เป็นเวลานาน อาจทำให้ อวัยวะ ทำงานบกพร่อง และ นำไปสู่ ความล้มเหลว ของอวัยวะได้

alkalinew

 • การหล่อลื่น และ การรองรับแรงกระแทก

น้ำ ทำหน้าที่เป็น สารหล่อลื่นสำหรับ ข้อต่อ ช่วยให้ เคลื่อนไหว ได้อย่างราบรื่น และ ยังช่วยรองรับ อวัยวะ และ เนื้อเยื่อ ช่วยปกป้องจากการ กระแทก และ ความเสียหาย ทางกายภาพ

 • การรักษา ปริมาตรของ เลือด

น้ำ เป็นส่วนประกอบสำคัญของเลือด และ การรักษาระดับ ความชุ่มชื้น ให้เพียงพอ เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับ การรักษาปริมาณของ เลือด และ การไหลเวียน ที่เหมาะสม

 • สมดุล ของของไหล

น้ำ เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการรักษา สมดุลของ ของเหลวในร่างกาย หากไม่ได้รับ น้ำ อย่างเพียงพอ  ร่างกายจะ ไม่สามารถชดเชย ของเหลว ที่สูญเสียไป ตามกระบวนการต่าง ๆ เช่น เหงื่อออก , ปัสสาวะ และ การหายใจ

 • การย่อย และ การดูดซึม

น้ำ ช่วยในการ สลายอาหาร ระหว่างการ ย่อยอาหาร และ ช่วยดูดซึม สารอาหาร จากทางเดินอาหาร เข้าสู่กระแสเลือด

 • สมดุลของ อิเล็กโทรไลต์

น้ำ ช่วยอำนวย ความสะดวก ในการขนส่ง อิเล็กโทรไลต์ เช่น โซเดียม , โพแทสเซียม และ คลอไรด์ไอออน ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ช่วยรักษาสมดุล ที่จำเป็นสำหรับ การทำงานของ เส้นประสาท และ กล้ามเนื้อ ที่เหมาะสม

 • สุขภาพผิว

ความชุ่มชื้น ที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการรักษา สุขภาพผิว น้ำ ช่วยให้ ผิวหนังชุ่มชื้น , เพิ่มความยืดหยุ่น และ สนับสนุน สุขภาพโดยรวม และ รูปลักษณ์ภายนอก

 • การทำงานของการรับรู้

การขาดน้ำ อาจส่งผลต่อ การทำงานของ การรับรู้อย่าง มีนัยสำคัญ รวมถึง สมาธิ , ความตื่นตัว และ ความจำ ภาวะขาดน้ำ อย่างรุนแรง อาจทำให้ เกิดความสับสน , งงงวย และ ความสามารถ ในการ ตัดสินใจลดลง

สิ่งสำคัญคือ ต้องทราบว่า การรักษา ระดับน้ำ ให้เพียงพอ เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับ สุขภาพโดยรวม และ ความเป็นอยู่ที่ดี ภาวะขาดน้ำ สามารถนำไปสู่ ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ได้ ดังนั้น จึงแนะนำให้ ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ และ รักษาปริมาณน้ำ ที่เพียงพอ โดยเฉพาะ การดื่ม น้ำดื่มอัลคาไลน์ ที่จะช่วยสนับสนุน สุขภาพโดยรวม , การทำงานของร่างกาย และ ความเป็นอยู่ที่ดี มากขึ้นให้กับคุณได้

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

หากร่างกายขาดน้ำจะเป็นอย่างไร? ผลกระทบหากร่างกายขาดน้ำ และ ประโยชน์ของการดื่มน้ำอัลคาไลน์

น้ำอัลคาไลน์ ช่วยป้องกันผมร่วง ได้หรือไม่?


บทความที่แนะนำ