การดื่มน้ำอัลคาไลน์ ทำให้ร่างกายมีความเป็นด่างมากเกินไปหรือไม่ ?

การดื่มน้ำอัลคาไลน์ ทำให้ร่างกายมีความเป็นด่างมากเกินไปหรือไม่ ?

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ น้ำดื่มอัลคาไลน์(น้ำด่าง)

การดื่มน้ำอัลคาไลน์ ทำให้ร่างกายมีความเป็นด่างมากเกินไปหรือไม่ ?     สำหรับบุคคลทั่วไปนั้น ปริมาณการดื่ม "น้ำอัลคาไลน์" ที่ให้คุณประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายนั้น คือ 4-8 ลิตรต่อวัน ซึ่งจะทำให้ร่างกายไม่ได้รับค่าความด่างมากเกินไป

 

     เนื่องจากทุกวันนี้การใช้ชีวิตที่อยู่กับภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติหรือผิดไปจากธรรมชาติ ทำให้สุขภาพของคนเราไม่แข็งแรง หรือมักมีปัญหาสุขภาพหลบซ่อนอยู่ ทั้งนี้ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันยังเอื้อให้เกิดสารพิษ สิ่งเจือปน การสะสมของสารตกค้าง สิ่งเจือปนที่สะสมอยู่ในร่างกายเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ในร่างกายมีสภาพความเป็นกรดสูงเกินไป คือมีค่า pH ต่ำ โดยเฉลี่ยแล้วร่างกายคนเราควรมีค่า pH ประมาณ 7.2 ยิ่งร่างกายมีภาวะเป็นกรดสูง มีค่า pH ประมาณ 6.6 หรือต่ำกว่านี้ แสดงว่า สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่าง ๆ สูง

 

     ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะพบว่าในร่างกายมีสภาพความเป็นด่างสูงผิดปกติ ในทางกลับกันเราควรจะหาวิธีช่วยร่างกายลดสภาพกรด ด้วยการพยายามดื่มน้ำและรับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ ที่มีค่าความเป็นด่างเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

 


บทความที่น่าสนใจ

ดื่มน้ำอย่างไร ให้อายุยืน

การดื่มน้ำ สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้