ชาร์จพลังด้วย ดื่มน้ำอัลคาไลน์

ชาร์จพลังด้วย ดื่มน้ำอัลคาไลน์

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ น้ำดื่มอัลคาไลน์(น้ำด่าง)

ชาร์จพลังด้วย ดื่มน้ำอัลคาไลน์พูดถึงการชาร์จพลังขีวิตก็คงต้องออไปเที่ยว ให้สบายใจ แต่ถ้าเหนื่อยจากงานเหนื่อยจากการเล่นกีฬามา นั้นก็คงต้องชาร์จพลังหาไรดื่มเย็นๆ วันนี้ขอแนะนำ น้ำอัลคาไลน์ ชาร์จพลังชดชื่นดีต่อการสูญเสียเหงื่อไปได้นั้นเอง

 

อาการออ่นเพลีย หรือ เหนื่อยจากงาน หรือเหนื่อสะสมอย่างที่คนเคยเป็น แต่เราอาจจะเป็นแต่ไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเราเป็น อาการอ่อนเพลีย

 

อาการอ่อนเพลียเป็นอาการที่เกิดจากโรคหรือภาวะบางอย่างที่อธิบายได้หลากหลายรูปแบบ โดยเป็นอาการที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนแอ หรือหมดแรง

 

 ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอด หรือภาวะโลหิตจาง อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น หายใจตื้น หรือเหนื่อยง่ายระหว่างทำกิจวัตรประจำวัน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย คือ ภาวะปัสสาวะมาก (Polyuria)

 ดื่มน้ำมากผิดปกติ (Polydypsia) หรือมีการมองเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปผู้ป่วยภาวะไทรอยด์ทำงานเกิน อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย คือ รู้สึกหนาว ผิวแห้งและผมเปราะ

 

อาการอย่างข้างบนนั้นหน้ากลัวมาก เพราะบ้างคนอาจจะคิดแค่ว่า เราเหนื่อยเราไม่ได้เป็นอะไร จึงทำให้ มองข้ามอาการเหล่านี้ไปนั้นเอง  การบำรุง หรือ หรือการรักษา เริ่มด้วย การพักผ่อน และ การดื่มน้ำ  น้ำดื่มอัลคาไลน์(น้ำด่าง)    เพิ่มออกซิเจน ในเลือดได้ การเพิ่ม ออกซิเจนนั้น ทำให้เราชดชื่นกลับมา เฟรชอีกครั้งนั้นเอง

 

อาการเหนื่อย จากการเล่นกีฬา

การออกกำลังกายหนักแล้วน้ำหนักลดลง 2-3 กิโลกรัมภายใน1-2 วัน มักเป็นน้ำเสียส่วนใหญ่ ไม่ใช่ไขมันดังที่เข้าใจกัน หลังการรับประทานอาหารตามปกติ 1-2 วันน้ำหนักก็จะใกล้เคียงเดิมอีก
การสังเกตอาการขาดน้ำของร่างกายทั้งก่อนและหลังกิจกรรมที่หนักและเหนื่อยมากกว่าปกติ

 

ผลของการออกกำลังกายต่อภาวะการขาดน้ำ

ในช่วงที่มีการออกกำลังกาย ร่างกายจะสูญเสียน้ำส่วนใหญ่ทางเหงื่อ ซึ่งปริมาณที่สูญเสียนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความหนัก-เบาของการใช้แรงกาย อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศโดยรอบ ในวันที่อากาศแห้งการระเหยของเหงื่อที่ผิวหนังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

การชดเชยน้ำที่เสียไปในเหงื่อ

อาจมีคำถามว่า จำเป็นหรือไม่ที่นักกีฬาควรดื่มเครื่องดื่มประเภท“Sports Drink” หรือ “เครื่องดื่มเกลือแร่”ในช่วงที่กระหายน้ำ โดยข้อเท็จจริงตามหลักฐานจากการวิจัยพบว่าเหงื่อประกอบด้วยน้ำ 99% และอีก 1 % เป็นอิเล็กโทรไลต์ การดื่มน้ำเย็นจะให้ผลดีที่สุด

 

เนื่องจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและเกลือแร่โดยเฉพาะในความเข้มข้นสูงๆ ของเหลวจะไหลผ่านกระเพาะอาหารช้าลง ดึงน้ำจากหลอดเลือดเข้าสู่กระเพาะอาหารและลำไส้มากขึ้น จึงเป็นผลเสียแก่นักกีฬา ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้สมรรถภาพทางกายลดลง

 

น้ำดื่มอัลคาไลน์(น้ำด่าง) 

ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายเป็นตัวทำละลาย นำพาสารต่างๆไปสู่อวัยวะต่างๆของร่างกาย ช่วยขนส่งสารต่างๆในร่างกายเช่น อาหาร ฮอร์โมน รักษาความสมดุลของร่างกายเอาไว้ ช่วยกระจายก๊าซออกซิเจน(O2) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ผ่านผนังเซลล์ ช่วยปรับสมดุลเกลือแร่ในร่างกาย ช่วยขับถ่ายของเสียต่างๆ เช่น ปัสสาวะ อุจจาระ ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำกระแสประสาท เป็นผลให้มีการหดตัวของกล้ามเนื้อต่าง

 

น้ำดื่มอัลคาไลน์(น้ำด่าง) เป็นเครื่องดื่มน้ำที่กำลังมาแรงมา ณ ตอนนี้ เพราะนักกีฬากิน ก็ยิ่งดี เหนื่อยระหว่างวันดื่ม ก็ยิ่งดี เพราะมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก หากใครที่ รู้ตัว่าดื่มน้ำน้อย หรือ เป็นคนที่ ไม่ค่อยดื่มน้ำ ก็ควรดื่มนะครับ เพราะว่า การ ดื่มน้ำ มีประโยชน์ต่อร่างกาย  น้ำดื่มอัลคาไลน์(น้ำด่าง) ติดตัวไว้ก็คงดีไม่น้อย

ด้วยความปราถนาดีจาก  น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature) 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก honestdocs

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

น้ำเพิ่มออกซิเจนในเลือด

ดื่มน้ำอัลคาไลน์ ช่วยปรับสมดุล คืนความสดชื่น

alkalinewaterdrink

บทความที่น่าสนใจ

น้ำ ที่ดีต่อ สุขภาพ เป็นอย่างไง

คืนพลังความสดชื่นแก่ร่างกาย ดื่มน้ำอัลคาไลน์