ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ที่มีค่าความด่างในระดับใด

ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ที่มีค่าความด่างในระดับใด

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ น้ำดื่มอัลคาไลน์(น้ำด่าง)

ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ที่มีค่าความด่างในระดับใด     คุณควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ในปริมาณครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัว (หน่วย:ออนซ์) ต่อวัน เช่น ถ้าหากมีน้ำหนักตัว 50 กก. ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ในปริมาณ 25 ออนซ์ (739.33 ซีซี) ต่อวัน

     ในสัปดาห์แรกของการเริ่มดื่นน้ำอัลคาไลน์นั้น ควรเริ่มดื่มน้ำอัลคาไลน์ในระดับ 1 ในปริมาณ 1-3 แก้วต่อวัน ในช่วงสัปดาห์แรกนี้ ถ้าไม่มีอาการใดใด สามารถเพิ่มจำนวนแก้วต่อวันได้ หากพ้นสัปดาห์แรกแล้ว ไม่มีอาการคล้ายจะเป็นไข้ สามารถปรับเป็นระดับ 2 ดื่มในปริมาณ 1-3 แก้วต่อวัน เป็นเวลาอีก 1 สัปดาห์ ในระหว่างสัปดาห์ถ้าหากรู้สึกดี ก็สามารถเพิ่มจำนวนแก้วต่อวันได้อีกเช่นกัน โดยเฉลี่ยแล้ว คือ ปรับระดับค่า pH สูงขึ้น 1 ระดับ ทุก 2-3 สัปดาห์จนกระทั่งอยู่ในระดับที่ค่า pH ของน้ำเท่ากับ 9.5 (ระดับ2) เป็นค่า pH ที่เหมาะสมและดีต่อสุขภาพ และไม่ควรดื่มน้ำค่า pH ระดับ 3 โดยตรง เพราะมีค่า pH มากเกินไปต่อสุขภาพไม่ควรบริโภค แต่หากจะบริโภคจริงๆ ควรใช้ในกรณีจำเป็น เช่น แก้อาการเมาค้างจากการดื่มสุรา เพื่อลดกรดในกระแสเลือด

     ระดับค่า pH ระดับ 2 ทำให้เกิดขบวนการขับพิษในร่างกายได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระ และเพิ่มออกซิเจนให้แก่ร่างกายได้อีกด้วย

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)


บทความที่น่าสนใจ

โรคมะเร็งที่มักจะเกิดในผู้หญิง

หลักการดื่ม น้ำอัลคาไลน์ ที่ดี สำหรับ คนท้อง